CAD-Expert Oy | Jyrsijänkatu 1, 65370 VAASA | puh: 06-3191000 | fax: 06-3191050 | etunimi.sukunimi@cadexpert.fi


Asiantuntevaa CAD-palvelua > Tuotteet > AutoCAD-Sovellukset > PI-kaaviomenu

 

PI-kaaviomenu
PI - kaaviomenulla voidaan tuottaa tyypillisimmät Prosessi- ja instrumentointi- kaaviot. PI - kaaviomenusta löytyy kaikki laitteet, putket ja venttiilit sekä mittauspisteet ja säätöpiirit. Lisäksi menusta löytyy varolaitteet ja hälytykset. Piirrosmerkit ovat uusimpien standardien SFS, ISO ja DIN mukaisia. Ohjelmalla on helppo laatia standardien mukaisia prosessi- ja virtauskaavioita. 
Sovellus sisältää runsaasti valmiita symboleja ja symboliryhmiä eri järjestelmien PI-kaavioiden suunnitteluun
Piirrosmerkkien ja toimintojen poiminta tapahtuu painonapeista tai alasveto- ja kuvakevalikosta, johon voi luoda myös 323 omaa symbolia. Piirustuspohjan määrittely tapahtuu helposti suhde- ja lomaketoimintojen avulla.

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © CAD-Expert Oy 1998-2013 | Päivitetty 16.08.2013 20:44 | webmaster